strona główna   |   mapa serwisu   |   Nasz Facebook Nasz Facebook
Likon - Inteligentne systemy automatyki i bezpieczeństwa Likon - autoryzowany partner ABB
   
  • Cały dom w zasięgu ręki - Klienci indywidualni

  • Inteligentny budynek komercyjny

  • Wszystko pod kontrolą - Klienci indywidualni

  • Inteligentny budynek komercyjny

     
Inteligentny dom   Budynki komercyjne
     
INTELIGENTNE DOMY
Inte­li­gentny dom – wszystko pod kon­trolą tak jak lubisz, moni­to­ro­wa­nie pomiesz­czeń, zarzą­dza­nie ener­gią, ste­ro­wa­nie wypo­sa­że­niem, bez­pie­czeń­stwo, eko­no­mia i indy­wi­du­alna kon­fi­gu­ra­cja
  INTELIGENTNE BUDYNKI
Inte­li­gentny budy­nek komer­cyjny – zin­te­gro­wane ste­ro­wa­nie kli­ma­ty­za­cją, ogrze­wa­niem, oświe­tle­niem, bez­pie­czeń­stwem, alar­mem i kon­trolą dostępu gwa­ran­tuje kom­fort, eko­no­miczne i wydajne zarzą­dza­nie nawet naj­więk­szymi obiek­tami.
     


Jeśli szuksz wiedzy o zagadnieniach związanych z inteligentnymi systemami automatyki i bezpieczeństwa, zajrzyj na nasz blog

  Likon  Ponad 12 lat doświadczenia

Likon

 


Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu i wdrażaniu systemów bezpieczeństwa CCTV, SSWIN, SSP, KD, RCP 
i inteligentnych systemów zarządzania budynkiem BMS - building management w systemie KNX.

Uczestnictwo w wielu projektach - tak różnych, jak potrzeby naszych klientów - czynią z nas najlepszych partnerów do realizacji przedsięwzięć, będących nawet największymi wyzwaniami.

 

Zapraszamy do współpracy.

ZOBACZ WIĘCEJ